1.11.2017

Částečná uzavírka ulice Keplerova


Částečná uzavírka silnice II/570 ulice Keplerova

Na základě předložené dokumentace, v souladu s ustanovením §24 odst. 2 písm. b) zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává statutární město Olomouc, zastoupené oddělením koncepce veřejné infrastruktury odboru koncepce a rozvoje, k povolení uzavírky (nařízení objížďky) v zastavěné části obce následující stanovisko:

Odbor koncepce a rozvoje nemá k předložené projektové dokumentaci částečné uzavírky silnice II/570 ul. Keplerova, ve dnech 1. 11. – 30. 11. 2017, zásadních připomínek.

V souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci před jeho vydáním.

Ing. Marek Černý vedoucí odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce