19.11.2015

6. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce

Primátor svolává 6. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 23. listopadu 2015 od 9:00 hodin do velkého zasedacího sálu budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10.

 

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu
1.1 Prezentace „Olomouc – cílová etapa Giro d’Italia 2017“ – La Gare Production s.r.o.
2. Kontrola usnesení
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5. Rozpočtové změny roku 2015
6. Návrh zadání Regulačního plánu Teichmanova – Peškova
7. Plánovací období 2007-2013 – vyhodnocení – aktualizace
8. Příprava strategie ITI (materiál bude předložen na stůl)
9. MOVO, a.s., plán 2016
10. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti
Olomouc, a.s.
11. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm & TD Olomouc, a.s.
(materiál bude předložen na stůl)
12. Dodatek k žádosti o příspěvek na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
13. Pojmenování ulic
14. Různé
15. Závěr

Informace o zasedání zastupitelstva a materiály pro jednání najdete v odkazu na webu města http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/18778