3.5.2017

Rekonstrukce ulice Hamerská – aktuální informace

Upřesnění termínu úplné uzavírky komunikace Hamerská od 5.6.2017 do 30.11.2017

Předmětem veřejné zakázky financované ze strany Statutárního města Olomouce je stavba „Hamerská ulice – silnice III/4436 a Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská“, v rámci které bude provedena úprava stávajících tras chodníků a vjezdů, nová místa pro přecházení, podélná parkovací stání a zpevněná plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. Součástí je dále napojení místních komunikací ulic Staškova, Na Krejci, Jaselská, přeložka veřejného osvětlení, rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a nové propojovací úseky stok jednotné kanalizace.

Předmětem stavby financované ze strany SSOK je stavební objekt SO 101 – Silnice III/4436. V rámci tohoto objektu bude provedena nová konstrukce stávající vozovky v celkové délce 721,74 m a v šířce vozovky 7,0 m.

Zhotovitel stavby:
ALPINE Bau CZ a.s. 
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc, IČ: 25374311  

Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o uzavírce