Novinky

Co je nového v Naší Holici
Článek

HENRI CAFE: Otevřeno v sobotu 10:00 – 16:00

HENRI CAFE: Oznamujeme, že jsme se rozhodli otevřít naši kavárnu v Holici na Návsi i o sobotách. Doufáme, že rozšíření pracovní doby v nevšední den využijete a volný čas si zpříjemníte třeba dobrou kávou či horkou čokoládou. TÝM HENRI CAFE

Článek

Sčítání lidu, domů a bytů po 100 letech bude hlavně online

Česko čeká nejmodernější sčítání lidu, domů a bytů, začne 27. března. Český statistický úřad jej startuje v roce, kdy od prvního prvorepublikového sčítání uplyne přesně 100 let. Jeho první fáze, která je připravena jako online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. března do 9....

Článek

TISKOVÁ ZPRÁVA Sdružení dopravních podniků ČR

Dle nového nařízení vlády od čtvrtka do MHD pouze s respirátorem, nanorouškou nebo dvěma chirurgickými rouškami   Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v reakci na nepříznivý vývoj epidemie Covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 nařizuje použití respirátoru při cestě MHD, a to včetně zastávek...

Článek

„Hamerský náhon“ – upozornění občanům Holice

Magistrát města Olomouce Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává pro obyvatele Holice následující upozornění a žádá o...

Článek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 – Kvůli covidu se koleduje online

Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Koledníci hledají způsob, jak přinést do domácností po celé České republice požehnání a neohrozit přitom zdraví lidí, kteří do sbírky – mnohdy již pravidelně – přispívají. Aktuálně přijatá opatření navíc ani nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a...

Článek

Zavedení prázdninových jízdních řádů – linky č. 12 a 19 od 26.10.2020

Zavedení prázdninových jízdních řádů – linky č. 12, 16 a 19 Od pondělí 26. 10. 2020 do odvolání bude, z důvodu omezení vyhlášených vládou ČR, upravena výprava autobusového provozu v pracovní dny. Na autobusových linkách č. 12, 16 a 19 budou zavedeny prázdninové jízdní řády, které jsou v plném rozsahu zaneseny v kapesních jízdních...

Článek

Jak to bude dál se zatoulanými psy v Olomouci?

Ostře sledovaný výběr útulku, který se v Olomouci postará o zatoulané nebo opuštěné psy, je konečně ve finále. Město uzavřelo smlouvu s novým poskytovatelem služeb, kterým je společnost AJSHA Čechy pod Kosířem. Pes, odchycený na území města strážníky, bude předán pracovníkovi této firmy a umístěn nejprve v Olomouci, a to...

Článek

Nákup jízdenek na MHD u řidičů

Vzhledem k aktuální situaci s rychlým šířením nemoci COVID 19 prosíme všechny cestující, aby minimalizovali možný kontakt s řidiči DPMO a pro nákup jízdenek využívali v maximální možné míře jiné způsoby, než je doplňkový prodej jízdenek u řidiče. Cestující mohou využít pro nákup jízdenek jízdenkové automaty, jejichž seznam je uveden...

Článek

INFORMACE O ZPŮSOBU ÚHRADY POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Jak zaplatit poplatek za komunální odpad v roce 2020? Platba poplatku za komunální odpad za letošní rok se má uskutečnit do 31. května. V nynější situaci je ovšem platba stále omezena jen na bezhotovostní styk – úřední hodiny na pokladnách magistrátu i na detašovaných pracovištích pro veřejnost jsou totiž do odvolání zrušeny....

Článek

Doporučení Krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) doporučuje všem osobám nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami. Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat: ...

Článek

Opatření DPMO proti šíření koronaviru

Opatření DPMO proti šíření koronaviru 3. 2020   V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2 zavádí DPMO další opatření, která budou sloužit, jak pro ochranu cestujících, tak pro ochranu řidičů DPMO. S platností od 13. 3. 2020 dojde k dočasnému zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. „Cestujícím doporučujeme, aby využívali k nákupu jízdenek předprodejní místa, prodejní automaty,...

Článek

Město Olomouc přijímá mimořádná opatření v souvislosti s nařízeními vlády

10. března 2020 (út) Vláda České republiky vydala dopoledne 10. března dvě důležitá nařízení, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy koronavirem. Obě tato nařízení zásadně vstupují do oblasti působnosti samosprávy města. Vedení města proto situaci i nařízení vlády intenzivně analyzovalo a připravilo konkrétní opatření. Od 13:00 zasedala Bezpečnostní rada města Olomouce. „Obecné nařízení...

Článek

Svoz odpadů a provoz sběrových dvorů během svátků

Svoz odpadu v období vánočních svátků bude probíhat dle běžného harmonogramu bez omezení. Posun svozu nastane pouze v 1. lednovém týdnu, konkrétně o jeden den. Středeční vývozy odpadu ze dne 1. 1. 2020 se posunou na 2. 1. 2020. V tomto režimu budou Technické služby města Olomouce pokračovat až do...

Článek

Olomouc si koupí parní stroj

Olomouc ustupuje od glyfosátů, koupí si parní stroj 10. prosince 2019 (út) Pořízení speciálního stoje, který hubí plevel pomocí horké páry, doporučili radní Technickým službám města Olomouce (TSMO). Jejich ředitel Jiří Fryc potvrdil, že zařízení bude ve městě k dispozici na počátku příštího roku. Využívat ho budou i další městské organizace. „Výhodou je,...

Článek

Cena vodného a stočného v roce 2020, změna bude zanedbatelná

Pro rok 2020 stanovilo představenstvo Vodohospodářské společnosti Olomouc vodné ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH a stočné ve výši 40,66 Kč/m3 bez DPH. Oproti letošnímu se tak v roce 2020 jedná o mírné navýšení, u vodného o 1,57 % a u stočného o 3,1 %. Navýšení ceny vodného a stočného...

Článek

Poplatek za odpad se v roce 2020 změní

13. prosince 2019 (pá) Po sedmi letech se v Olomouci mění výše poplatku za komunální odpad. Ze současných 660 korun na 816 korun. Návrh městské vyhlášky schválilo zastupitelstvo. Olomouc naposledy poplatek zvýšila v roce 2013. Poplatek za komunální odpad zohledňuje náklady města spojené se sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu, které dosavadní výše...

Článek

Infoservis Moravského divadla – vstupenky na lednová a únorová představení

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, v pondělí 4. listopadu v 9 hodin startuje v pokladně a na webu Moravského divadla předprodej vstupenek na představení z lednového a únorového programu. Dovolujeme si upozornit na chystané premiéry inscenací Dům Bernardy Alby aCornevillské zvonky, reprízy populárních inscenací Splašené nůžky, Postřižiny, Noc na Karlštejně či Sluha dvou pánů i...

Článek

Omezení hromadné dopravy v Holici po dobu oprav ul. Přerovská

Částečné omezení provozu – linky č. 12, 19 a 25 Opravy komunikací ulic Rolsberská, Přerovská a Týnecká budou od 30. 10. 2019 pokračovat následnými částečnými uzavírkami. Oprava úseku ulice Rolsberské od křižovatky s ulicí Tovární po odbočku k Hornbachu bude probíhat po polovinách vozovky a veškerý provoz bude veden v obou směrech vždy pouze ve dvou...

Článek

Úprava jízdného v MHD od 1.dubna 2020

Úprava jízdného v zóně 71 Olomouc Cestující v zóně 71 Olomouc budou od 1. dubna 2020 cestovat jinak. Rada města schválila úpravu tarifu cen jízdného. Celoroční jízdenka bude v olomoucké MHD o 250 korun levnější a v tramvajích a autobusech bude během příštího roku možné zaplatit jízdné platební kartou. Cílem změn je motivace k nákupu...

Článek

Předprodej vstupenek MDO na listopad a prosinec zahájen

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, v pondělí 23. září v 9 hodinstartuje v pokladně a na webu Moravského divadla předprodej vstupenek na představení z listopadového a prosincového programu. Dovolujeme si upozornit na chystané premiéry inscenací Giselle, Tlustý prase a Lovci perel, reprízy populárních inscenací Louskáček, Boží mlýny, Splašené nůžky či Sluha dvou pánů i na taneční poctu...

Článek

Omezení obsluhy zastávky ČSAD – linky č. 12 a 19

V termínu od 18. 9. 2019 do 29. 10. 2019 je plánována oprava komunikace ulic Rolsberská a Přerovská, která bude prováděna po etapách. Oprava bude probíhat v úseku od odbočky k Hornbachu po křižovatku s ulicí Brunclíkova a bude probíhat po polovinách vozovky. Veškerý provoz bude veden v obou směrech vždy pouze ve dvou jízdních pruzích. V termínu od 18. 9. 2019...

Článek

Dočasné omezení provozní doby holické pošty

Vážení, dovolujeme si vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost pošty Olomouc 17, Náves Svobody 38/41, Holice 783 71, Olomouc. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu od 9.9.2019 do 13.9.2019 z provozních důvodů. Dny v týdnu Standardní provozní doba Dočasné omezení Po – Pá 08:00-11:00, 14:00-17:00 09:00-11:00, 14:00...

Článek

Změny jízdních řádů MHD od 1.9.2019

Změna jízdních řádů od 1. 9. 2019 S platností od neděle 1. 9. 2019 vstupují v platnost nové jízdní řády vybraných autobusových linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK. Současně se začátkem...

Článek

Chmelovy dožinkê!

Poděkování za slikzeň chmele, přehlídka minipivovarů a řemeslně vařených piv, spousta dobré hudby a bohatý program pro děti, hlavně o tom bude letošní ročník festivalu „Chmelovy dožinkê“, který proběhne v sobotu 7. 9.2019 v Areálu Amerika v Olomouci-Holici. Návštěvníci budou moci ochutnat piva z desíti rozličných malých pivovarů z různých...

Článek

Senioři od 65 let budou mít MHD zdarma

Změna tarifu od 1. 7. 2019 S platností od 1. 7. 2019 vstupuje v platnost změna tarifu v zóně 71. Senioři od 65 let, budou mít od tohoto data přepravu v MHD zdarma. K prokázání nároku na slevu při kontrole, mohou cestující od 65 let věku využít občanský průkaz, cestovní pas, průkaz DPMO nebo IDSOK,...

Článek

Den otevřených dveří v Dopravním podniku

V letošním roce oslaví Dopravní podnik města Olomouce, a.s. významné výročí a to 120 let od zahájení tramvajového provozu v Olomouci. K této příležitosti je 1. 6. 2019 v době od 9:00 od 16:00 hod. připraven Den otevřených dveří v tramvajové vozovně v ul. Koželužská. Návštěvníci si budou moci prohlédnout historickou tramvaj č. 223 z roku 1930...

Článek

Jarní Flora Olomouc 2019

V termínu od 25. 4. do 28. 4. 2019 bude probíhat na Výstavišti FLORA jarní zahradnická výstava FLORA OLOMOUC 2019. Ve čtvrtek 25. 4. 2019 a v pátek 26. 4. 2019 bude, vzhledem k očekávané zvýšené frekvenci cestujících, vypravena posilová tramvajová souprava, která bude v cca 8.00 hod. a opětovně v cca 9.00 hod. vedena z Hlavního nádraží...

Článek

Droždínské hody 2019 – omezení autobusového provozu.

Droždínské hody 2019 – linky č. 11, 15 a 111 V neděli 21. 4. 2019 bude v rámci slavnosti Droždínské hody 2019 pořádán hodový průvod z Droždína na Svatý Kopeček. Průvod bude vycházet z Droždína přibližně v 8.15 hod., zpět se bude vracet kolem 10.20 hod. V době cca 8.25–8.45 hod. a 10.30–10.50 hod. může dojít v úseku mezi zastávkami...

Článek

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Holici a na Novém Dvoře

V souvislos􏰁 se zahájením letošní zahrádkářské sezony vyzýváme občany, aby se zapojili do soutěže o nekrásnější holickou předzahrádku. PODMÍNKY SOUTĚŽE Do soutěže se mohou zapojit jednotliví občané nebo sdružení vlastníků jednotek bytových domů. Předzahrádka nebo záhonek musí být viditelný z veřejně přístupného místa (z přilehlého chodníku nebo komunikace), může se...

Článek

1.HFK Olomouc začíná přípravu na jarní část soutěže

Už jen několik málo dnů zbývá do začátku zimní přípravy týmu HFK. Holický A tým se k úvodnímu tréninku sejde ve středu 16. ledna v 16:30 hodin na stadionu v Holici. Během zimní přípravy odehrají svěřenci trenéra Jaromíra Lukáška celkem 9 přípravných utkání. Jarní část sezóny pak začíná 16. března mistrovským...

Článek

Moravské divadlo Olomouc připravilo…

Na úvodní měsíc nového roku 2019 jsme pro vás připravili atraktivní akci – LEDEN V RYTMU OPERY A OPERETY. Na vybraná operní a operetní představení můžete zakoupit vstupenky s 50% slevou. V nabídce jsou opery Kouzelná flétna, Bohéma a Její pastorkyňa a opereta Perly panny Serafínky. Slevu 50 % lze...

Článek

Bohoslužby o vánocích v holickém kostele.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2018/19 v kostele  sv. Urbana, Olomouc – Holice   Pondělí 24.12.  ŠTĚDRÝ DEN    21.00 hod.  MŠE SVATÁ. („půlnoční“) Úterý 25.12.   SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ.   Boží hod vánoční.     9:oo hod MŠE SVATÁ Středa 26.12.  SVÁTEK sv. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka.     9:00 hod MŠE SVATÁ Neděle 30.12  SVÁTEK...

Článek

Změny v provozu MHD během vánočního období

Tisková zpráva Dopravního podniku města Olomouce, a.s.               Vánoční provoz v období od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2018 V termínu od 24. 12. 2018 do2. 1. 2019 dojde k tradičnímu omezení provozu, a to především z důvodu vánočních svátků, vánočních prázdnin a upravené otevírací doby nákupních center.  Pondělí 24....

Článek

Radnice chce lepší komunikaci s městskými částmi

V novém složení začínají pracovat komise městských částí. Personální obměna ale není jedinou novinkou. Změní se počet členů komisí a měl by se zvýšit jejich rozpočet. Primátor Mirek Žbánek zdůraznil, že spolupráce vedení města s komisemi musí bezvadně fungovat. „Chci, aby se lidé ve všech městských částech cítili dobře a...

Článek

PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ V OLOMOUCI 2018 HORNÍ / DOLNÍ NÁMĚSTÍ

23. 11. PÁTEK / ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍHO JARMARKU 14:00 Ježíškův poštovní úřad u vánočního stromu otevírá 17:45 Vyhlášení vítěze soutěže SmOl „Pojmenujte vánoční strom“ za účasti primátora města 18:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 18:30 Roman Vojtek A Fantastic 80s 24. 11. SOBOTA 16:00 ADD Gospel 18:00 Petr Bende se skupinou 25....

Článek

Činnost klubu 1.HFK Olomouc

V létě letošního roku došlo v našem klubu ke změnám ve vedení klubu, ale v žádném případě to neznamenalo změny ve sportovní strategii a struktuře soutěží ve všech kategoriích. Klubu se ujala skupina lidí, která se podílela na fungování klubu i v předchozím období a platí to i o problematice...

Článek

Kvalitní výkon našich fotbalistů na hřišti lídra tabulky

Moravskoslezská Divize sk. E, 13. kolo, sobota 27.10.2018, 14:30 hod. – stadion N. Jičín V dalším mistrovském utkání nastoupili holičtí fotbalisté na domácí půdě lídra tabulky FK Nový Jičín. Začátek utkání, respektive úvodní minuta, se holickému týmu vůbec nevydařila. Nechala lehkovážně projít zlevé strany Macíčka, který propálil brankáře Kalinu a...

Článek

Výstava Sbohem monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím

Vědecká knihovna v Olomouci připravila k 100. výročí založení samostatného československého státu projekt Sbohem, monarchie mapující formování a proměny habsburského mocnářství v tzv. dlouhém století. Mocnářství v podobě, kterou mělo po celé 19. století, bylo specifickou říší, složenou z mnoha historických území a mnoha národů. Naším cílem bylo připomenout si...

Článek

Otevření cyklostezky do Holického lesa

SPLNĚNÝ SEN       Před deseti lety mne navštívil pracovník Olomouckých lesů pan Servus a přinesl mi ukázat studii na vysazení Holického lesa, který by se měl rozkládat v prostoru za tratí mezi průmyslovou zónou a silnicí na Nové Sady. Studie obsahovala historii této plochy snad již od 17....

Článek

The Beatles opět v Moravském divadle!

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás upozornit na blížící se premiéru baletní inscenace THE BEATLES CELEBRATION. Vedení baletního souboru Moravského divadla vyslyšelo přání diváků, a tak jsou tu opět The Beatles! Choreograf a režisér Robert Balogh chce připomenout jedinečnost této liverpoolské hudební legendy: hravost, šarm, pestrou muziku...

Článek

Úspěch holických fotbalistů na domácí půdě

Na domácí půdě to Holici zatím funguje Sobota 6.10.2018, 15:300 hod. – 10. kolo MSD, sk. E – 2018/2019 V dnešním mistrovském utkání nastoupili holičtí fotbalisté na domácí půdě proti týmu FC Heřmanice Slezská. V dnešním utkání nemohl nastoupit defenzivní záložník Jakub Juráš, který byl v předchozím utkání v Bohumíně vyloučen a od disciplinárky...

Článek

DIVADELNÍ LAST MOMENT – ROBIN HOOD

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás upozornit na lákavou nabídku, tzv. DIVADELNÍ LAST MOMENT. V rámci této akce nabízíme zlevněné vstupenky na činoherní představení ROBIN HOOD (uvádíme v neděli 30. září) a NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI (uvádíme ve středu 3. října). Pokud si nyní koupíte vstupenku, získáte slevu...

Článek

Holice odhalila památník válečným hrdinům

  Památku osmi holických rodáků, kteří bojovali nebo padli ve druhé světové válce, bude ode dneška připomínat nový památník. Slavnostního odhalení se účastnili náměstci primátora Filip Žáček a Pavel Urbášek, radní, zastupitelé, členové Komise městské části Holice a iniciátor vzniku pomníku Ladislav Zahradník. Třiadevadesátiletý pamětník byl jen o něco mladší...

Článek

HUDEBNÍ a TANEČNÍ ZÁŘÍ v Moravském divadle

Hezký den, na úvodní měsíc nové divadelní sezony jsme pro vás připravili atraktivní akci – HUDEBNÍ a TANEČNÍ ZÁŘÍv Moravském divadle. Na vybraná baletní, operní a operetní představení můžete zakoupit vstupenky s 50% slevou. V nabídce je například revuální opereta Hledám děvče na boogie woogie, Mozartova Kouzelná flétna či romantická Dáma...

Článek

1. HFK Olomouc -Start nového soutěžního ročníku

Zbývá nám už jen několik málo dní do startu nového soutěžního ročníku 2018/2019, ve kterém náš A tým bude hrát Moravskoslezskou divizi skupinu E a rezervní B mužstvo, které tvoří výhradně odchovanci naší mládežnické základny, se bude snažit navázat na předchozí skvělou sezónu v Krajské přeboru. Po nevydařené sezóně 2017/2018, kdy...

Článek

Prodloužení omezení autobusového provozu – linky č. 12, 19 a 22

Z důvodu pokračujících stavebních prací na mostě v ul. Keplerova v Holici dochází k prodloužení změny ve vedení autobusových linek č. 12, 19 a 22 až do neděle 19. 8. 2018. V uvedeném období proto dojde k následujícím opatřením v provozu:  Autobusové linky č. 12 a 19 budou nadále ve směru od Hlavního nádraží ukončeny na zastávkách...

Článek

Holici a Nový Svět propojí nová cyklostezka

                               Statutární město Olomouc ■ TISKOVÁ ZPRÁVA Už na konci letošního srpna propojí dvě olomoucké městské části zbrusu nová cyklostezka. Trasa spojující Holici a Nový Svět překoná i hlavní železniční trať ve směru z Olomouce na Přerov. Pěší...

Článek

Infoservis Moravského divadla – Změna v červnovém programu

Vážení diváci, z provozních důvodů dochází v červnovém programu Moravského divadla ke změně. Místo původně plánovaného představení Labutí jezero odehrajeme v sobotu 2. června představení Queen – The show must go on. Titul Labutí jezero uvedeme ve středu 27. června, kdy mělo být původně uvedeno představení Queen – The show...

Článek

Omezení autobusového provozu – linky č. 12, 19 a 22

TISKOVÁ ZPRÁVA V Olomouci dne 15. 3. 2018   TZ 003 – 18 Omezení autobusového provozu – linky č. 12, 19 a 22 V sobotu 24. 3. 2018 a v neděli 25. 3. 2018 bude úplně uzavřen most v ul. Keplerova v Holici pro veškerou dopravu. V uvedeném období proto dojde k...

Článek

DIVADELNÍ LAST MOMENT

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás upozornit na lákavou nabídku, tzv. DIVADELNÍ LAST MOMENT. Pokud si nyní koupíte vstupenku na  představení MISTR A MARKÉTKA, které se v Moravském divadle Olomouc uskuteční v pátek 2. března v 19 hodin, získáte lístek s 50% slevou z ceny vstupného.  Vstupenky lze zakoupit či...

Článek

Změna termínu březnové schůze KMČ Holice

Vážení spoluobčané, z důvodu konání jarních prázdnin v termínu 5.3. – 11.3.2018, proběhne schůze holické KMČ v náhradním termínu dne 14.3.2018. Čas a místo konání zůstávají bez změn, tj vždy od 18:00 hod v Klubu pro seniory na adrese Náves Svobody 628/38, Olomouc – Holice. Původní termín 7.3.2018 se tímto...

Článek

OLOMOUCKÝ MASOPUST – Tradice ožívají

PROČ MASOPUST… Vlivem dnešní moderní uspěchané doby bohužel zvyklosti masopustních slavností pomalu zanikají. Proto chceme přispět k oživení a znovuzavedení tradic oslav těchto významných svátků. Vznikne událost, která bude odrážet nejen historické, ale i současné kouzlo města Olomouce v tomto zimním období. Dáme lidem nezapomenutelné zážitky a přeneseme živé obrazy...

Článek

Město má rozpočet na rok 2018

20. prosince 2017 (st)                          Vyšší příjmy, větší výdaje do údržby ulic i zeleně, MHD, více oprav komunikací a mostů, nové investice do škol a sportu a také snížení zadlužení. To jsou některé z tváří rozpočtu pro rok 2018, který schválili zastupitelé...

Článek

Elektronické jízdenky na MHD v Olomouci

Elektronické jízdenky DPMO, a.s. Od 2. ledna 2018 budou mít cestující Dopravního podniku města Olomouce novou možnost nákupu jízdenek. Bude se jednat o nákup elektronické jízdenky přes e-shop a následné přiřazení jízdenky k bezkontaktní bankovní platební kartě. V e-shopu na adrese https://eshop.dpmo.cz  najdou podrobný návod jak provést registraci, vytvořit profil (nahrazuje...

Článek

VÁNOCE V CHRÁMU

Dóm letos poprvé rozezní Vánoce v chrámu Katedrála svatého Václava v Olomouci bude letos poprvé hostit akci Vánoce v chrámu. Na předvánočním koncertě zazní nejkrásnější duchovní skladby, operní árie i koledy v podání sólistů olomoucké a ostravské opery. Na Vánocích v chrámu se představí Lea Vítková Kateřina, Hloušková – Dostálová,...

Článek

XIX. MĚSTSKÝ BÁL v Olomouci

XIX. MĚSTSKÝ BÁL 13. 1. 2018 18:30–23:55 ke 100. výročí vzniku Československé republiky a převzetí městské samosprávy do českých rukou K tanci a poslechu Vám bude hrát Moondance orchestra – orchestr Martina Kumžáka, skupina Melody Makers, skupina L.I.F. Dále v programu taneční vstupy, historická módní přehlídka, vzdušná akrobacie Veroniky Válkové,...

Článek

Zachování autobusové linky 725 – oprava informace z Holických novin

V prosincovém vydání Holických novin jsem uvedl informaci o zrušení linky 725 v rámci připravovaných změn od ledna 2018. Na základě četných dotazů cestujících nás DPMO upozornil na zachování této linky i v novém roce. Tímto se omlouvám za způsobené nepříjemnosti. František Ryšánek Zastávkový JŘ linky 725

Článek

Vánoční provoz MHD v období 24. 12. – 31. 12. 2017

V termínu od 24. 12. 2017 do 31. 12. 2017 dojde k tradičnímu omezení provozu, a to především z důvodu vánočních svátků, vánočních prázdnin a upravené otevírací doby nákupních center.   Neděle 24. 12. 2017 – Štědrý den Tramvajový provoz bude vypraven dle sobotních jízdních řádů. V dopoledních hodinách bude provozován bez úprav, v odpoledních hodinách budou linky č....

Článek

Novoroční ohňostroj bude opět na Horním náměstí

                 Statutární město Olomouc ■ TISKOVÁ ZPRÁVA Nová tradice už počtvrté přinese Olomoučanům Novoroční ohňostroj 1. ledna v 18 hodin odpoledne a to opět na Horním náměstí. Patnáctiminutová show bude tematicky zaměřena na stoleté výročí republiky. Primátor Antonín Staněk je zastáncem tradičních hodnot. „Horní...

Článek

Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2017 – březen 2018)

        Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu...

Článek

Moravské divadlo zahájilo prodej vstupenek na leden a únor 2018.

Hezký den, v pokladně a na webu Moravského divadla jsou již v prodeji vstupenky na představení z lednového a únorového programu Moravského divadla Olomouc. Již nyní si tak můžete koupit lístky na premiérové tituly Petr a Lucie a Zvonokosy či na pohádku Královna Koloběžka první. S pozdravem David Kresta oddělení komunikace Moravské divadlo Olomouc e-mail: david.kresta@mdol.cz

Článek

Hledá se jméno pro vánoční strom na Horním náměstí v Olomouci.

       Na neděli 12. listopadu je předběžně naplánováno kácení a převoz vánočního stromu do Olomouce. Na Horním náměstí bude letos stát dvanáctimetrový smrk z Postřelmova a jméno mu mohou děti vybrat do 20. listopadu. Statutární město Olomouc vyhlašuje dvanáctý ročník tradiční soutěže Pojmenujte vánoční strom. Výtvarně zpracované návrhy...

Článek

Změny jízdních řádů MHD k 1. 1. 2018

   Radní města Olomouce projednali změny jízdních řádů MHD v zóně 71 Olomouc. Úpravami reagují na novinky a změny v trasování linek veřejné autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem, jejichž obslužnost budou od 1. ledna 2018 zajišťovat noví dopravci. Linky zajišťované Olomouckým krajem budou nově zcela přečíslované a změny oproti dnešním...

Článek

Obnovení úplného provozu – linky č. 12, 19 a 25

Obnovení úplného provozu – linky č. 12, 19 a 25 Z důvodu dřívějšího ukončení uzavírky pozemní komunikace ulice Hamerská dochází od pondělí 6. 11. 2017 k vrácení autobusových linek č. 12, 19 a 25 do svých původních tras i s obsluhou všech zastávek.   Martina Krčová tisková mluvčí Dopravního podniku města Olomouce, a. s.

Článek

Částečná uzavírka ulice Keplerova

Částečná uzavírka silnice II/570 ulice Keplerova Na základě předložené dokumentace, v souladu s ustanovením §24 odst. 2 písm. b) zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává statutární město Olomouc, zastoupené oddělením koncepce veřejné infrastruktury odboru koncepce a rozvoje, k povolení uzavírky (nařízení objížďky) v zastavěné části obce...

Článek

Výstava loutek ve Vlastivědném muzeu Olomouc

Otvírací doba Vlastivědného muzea v Olomouci,  nám. Republiky 5 duben – září: otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin říjen – březen: otevřeno denně kromě pondělí a úterý od 10 do 17 hod Poslední návštěva 45 minut před koncem otevírací doby. Volné vstupy do muzea: Sobota 28. 10. VOLNÝ VSTUP (státní...

Článek

Vstupenky na listopadová a prosincová představení MDO jsou v prodeji

Hezký den, od 2.10. jsou v pokladně a na webu Moravského divadla v prodeji vstupenky na představení z listopadového a prosincového programu Moravského divadla Olomouc. Již nyní si tak můžete koupit lístky na premiéru baletní inscenace Zkrocení zlé ženy, koncert Jiřího Suchého nebo na pohádkové příběhy Louskáček a Mrazík. S...

Článek

Premiéra operetní inscenace VINOBRANÍ v Moravském divadle Olomouc

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás upozornit na blížící se premiéru operetní inscenace VINOBRANÍ v Moravském divadle Olomouc.  V připravované inscenaci souboru opery a operety Moravského divadla zavítáme do Chorvatska. Populární dílo Oskara Nedbala uvedou Michaela Doleželová a Roman Vencl, autoři oblíbených komedií Když se zhasne, Královny či Najdeme...

Článek

Čuvači na zámku

Vážení přátelé slovenských čuvačů, dovolujeme si Vás pozvat nejen na naši klubovou výstavu, ale i na účast v Kulinářském poháru, ať se ho zúčastníte jako tvůrci gastronomických zážitků, nebo je přijedete ocenit. Přijďte strávit krásný sobotní den 2. září 2017 se slovenskými čuvači a pomoci potřebným. Klubová výstava a XLVIII....

Článek

HLEDÁME TRENÉRY K PŘÍPRAVKÁM, ZKUSTE TO U NÁS

Chcete se stát trenérem, tak neváhejte a zkuste to u nás. Fotbalový klub 1.HFK Olomouc hledá nové fotbalové trenéry k přípravkám. Nabízíme: – finanční ohodnocení dle zařazení; – možnost trénovat mládežnické týmy hrající nejvyšší soutěže; – být součástí vybraných 42 sportovních center dorostu a 51 sportovních tříd žáků v ČR;...

Článek

SENZACE JMÉNEM POSTUP PŘES ZBROJOVKU BRNO JE NA SVĚTĚ

Úterý 8.8.2017, 18:00 hod. – 2. kolo MOL Cup 2017/2018, stadion Holice Velký zápas čekal dnes na hráče Holice, když na svém hřišti přivítali prvoligovou Zbrojovku Brno v rámci druhého kola MOL Cupu. A bylo to velmi těžké utkání, hosté nastoupili v silné sestavě a bylo vidět, že jsou to...

Článek

Pozvánka na pohárové utkání 2. kola MOL Cupu

Ve úterý 8. srpna nás čeká první domácí zápas nové sezony, a to pohárové utkání 2. kola MOL Cupu proti Zbrojovce Brno.                 Na pohárové utkání 2. kola MOL Cupu mezi 1.HFK Olomouc – FC Zbrojovka Brno v úterý 8. srpna 2017 se začátkem...

Článek

Czech Cycling Tour 2017 – dopravní omezení v Olomouci

   Tisková zpráva V termínu od čtvrtka 10. 8. do neděle 13. 8. 2017 se na území Olomouckého kraje bude konat cyklistický etapový závod „Czech Cycling Tour 2017“. Po komunikacích s provozem MHD bude závod veden v pátek 11. 8. (2. etapa) a v neděli 13. 8. (4. etapa). Pátek 11. 8. 2017 V pátek 11. 8. 2017 od cca 12.30...

Článek

HOLICE V POHÁRU MOL CUP PORAZILA SILNÝ DRUHOLIGOVÝ FRÝDEK MÍSTEK

Sobota 22.7.2017, 17:00 hod. – 1. kolo poháru MOL Cup 2017/2018, stadion Holice Po úvodním předkole poháru MOL Cupu, ve kterém holičtí zvítězili nad Šumperkem, dnes nastoupili na domácí půdě v 1. kole proti druholigovému týmu MFK Frýdek Místek. V dresu našeho soupeře se objevil náš bývalý hráč Matěj Biolek,...

Článek

HAMERSKOU ULICI V HOLICI ČEKÁ REKONSTRUKCE A UZAVÍRKA

                                                 Statutární město Olomouc ■ TISKOVÁ ZPRÁVA  Silnici a většinu veřejné infrastruktury v části Hamerské ulice čeká rekonstrukce. Podílet se na ní bude město i Olomoucký kraj, který plánuje právě...

Článek

Rekonstrukce ulice Hamerská – aktuální informace

Upřesnění termínu úplné uzavírky komunikace Hamerská od 5.6.2017 do 30.11.2017 Předmětem veřejné zakázky financované ze strany Statutárního města Olomouce je stavba „Hamerská ulice – silnice III/4436 a Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská“, v rámci které bude provedena úprava stávajících tras chodníků a vjezdů, nová místa pro přecházení, podélná...

Článek

OLOMOUCKÉ VELIKONOCE OŽIVÍ HORNÍ NÁMĚSTÍ

Pomlázky, kraslice, folklor, zkrátka vše, co tradičně patří ke svátkům jara, si v Olomouci užijeme v neděli 16. dubna přímo v centru města. Nenechte si ujít „Olomoucké Velikonoce“ a přijďte se i s dětmi pobavit na Horní náměstí. Po celý den, od 8 až do 15 hodin najdete na náměstí spoustu zajímavostí a tradičních řemesel....

Článek

„Jak se žije v Olomouci?“ na TV Morava

Víte o tom, že město Olomouc tvoří dvacet sedm městských částí? Že každá tato část má svou vlastní historii, najdete zde zajímavá místa, která stojí za to navštívit, že lidé těchto částí udržují i místní tradice a společně se snaží usilovat o zvelebování svého místa pro život? Hlavními předpoklady spokojeného...

Článek

HOLICE PORAZILA V DERBY SIGMU OLOMOUC B

Sobota 25.3.2017, 15:00 hod. – 18. kolo MSFL, stadion Holice V prvním domácím mistrovském utkání přivítali holičtí fotbalisté na domácím hřišti v derby SK Sigmu Olomouc B. Utkání mělo od první minuty vysoké tempo a na obou stranách bylo vidět několik dobrých příležitostí, které ovšem neskončili brankou. V 15. minutě...

Článek

Vstupenky na květnová a červnová představení MDO jsou v prodeji

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, již nyní si můžete na webu a v pokladně Moravského divadla Olomouc zakoupit vstupenky na představení z květnového a červnového programu – mj. také na premiérové tituly Země úsměvů a Rodinná slavnost, derniéry inscenací Bouře a Turandot či na hostující představení Divadla Bolka Polívky. S pozdravem David...

Článek

Do Olomouce v srpnu zamíří tisíce mladých katolíků z celé ČR

Olomouc bude v létě hostit 6. celostátní setkání katolické mládeže, ve dnech 15. – 20. srpna na něj zamíří tisíce mladých lidí z celé České republiky. Program pro ně připravují už nyní stovky dobrovolníků, přímo v Olomouci jich v srpnu bude pomáhat asi 700. Pro mladé účastníky se chystají přednášky,...

Článek

Olomouc chce pořídit nejmodernější varovný a informační systém

O zásadní modernizaci varovného a informačního systému pro město Olomouc rozhodovala včera městská rada. Radní schválili záměr pokračovat ve zpracování dokumentace k projektu a v přípravě žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Pokud bude žádosti vyhověno, může město získat na realizaci nejmodernějšího systému varování obyvatel sedmdesátiprocentní dotaci. „Varovný...

Článek

Farmářský krámek naší Stračeny v Holici

Od 27.února máme v Holici Farmářský krámek naší Stračeny (místo Pekařství Grunt). Zavedený obchod paní Sedláčkové převzala EKO farma Kozí hrádek z Vysoké u Hustopečí nad Bečvou. Původní sortiment bude zachován, dojde k rozšíření nabídky kvalitních mléčných BIO výrobků a vybraných zemědělských produktů. Podrobněji o novém provozovateli www.farmakozihradek.cz

Článek

Nový přechod na ulici Keplerova již v tomto roce

8. února 2017 (st) Téměř čtyři stovky přechodů pro chodce jsou na silnicích a místních komunikacích v Olomouci. Podrobný přehled o počtu, umístění a stavu přechodů pro chodce ve městě má teď k dispozici olomoucká radnice. Vznik tohoto souborného pasportu přechodů konzultovala s Dopravním inspektorátem Policie ČR i s představiteli jednotlivých komisí městských...

Článek

Tříkrálová sbírka 2017

Dne 7. 1. 2017 se v naší obci uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka. V tomto mrazivém dnu se sešlo 60 dětí z naší školy a 18 vedoucích skupin z řad rodičů, starších spolužáků a přátel školy. Po společném vyfocení před budovou školy všichni vyrazili koledovat. Ani velký mráz nepokazil dětem dobrou náladu a radost...

Článek

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU O NOČNÍM KLIDU

Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu na území města Olomouce. Důvodem přijetí vyhlášky je účinnost novely zákona o přestupcích, která od 1. října letošního roku přinesla změnu do možnosti obce regulovat dobu nočního klidu. „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně...

Článek

Mikulášská jízda tramvají

V sobotu 3. prosince 2016, stejně jako v minulých letech, bude probíhat „Mikulášská jízda tramvají“. Vypravena bude historická tramvaj ev. č. 223 s vlečným vozem ev. č. 99. Tramvaj pojede podle níže uvedeného jízdního řádu a bude zastavovat na občasné zastávce v Sokolské ulici (v blízkosti dispečinku DPMO, a.s.) a dále na všech...

Článek

Vánoční předplatné Moravského divadla

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, nabízíme Vám tip na skvělý dárek. Od zítřka můžete v pokladně Moravského divadla zakoupit VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ! 3 představení se slevou 20 %! Vánoční předplatné obsahuje tři kupony – 1 balet, 1 činohra a 1 opera. V předprodeji nebo při příchodu do divadla si...

Článek

NOC DIVADEL 2016 v Moravském divadle Olomouc

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás pozvat na NOC DIVADEL 2016 v Moravském divadle Olomouc.  V sobotu 19. listopadu se ve více než deseti zemích Evropy otevřou divadla veřejnosti, která bude mít možnost zažít a vyzkoušet si, co běžné divadelní programy nenabízejí. Potřetí se do programu...

Článek

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – rozvoz nádob 28.11.2016

V rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM dojde na přelomu listopadu a prosince 2016 k rozvozu nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů do jednotlivých domácností, které si o nádoby požádaly v dotazníkové akci probíhající od června do srpna letošního roku. Nádoby budou...

Článek

Líbila se vám akademie naší školy? Odkaz na videozáznam zde!

Bouřlivý potlesk diváků v zaplněné školní tělocvičně odměnil všechna vystoupení. Úvodní písnička Tancovaly myši byla pozdravem Jiřímu Rédovi, který bohužel ze zdravotních důvodů nemohl být osobně svědkem krásného programu školní akademie. Jako vzpomínku na školní akademii připravíme do prosincového vydání holických novin krátké ohlédnutí a současně na webu vytvoříme malou...

Článek

HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE – premiéra Moravského divadla v Olomouci

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás upozornit na blížící se premiéru operetní inscenace HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE v Moravském divadle Olomouc. Atmosféru prvorepublikových filmových komedií navodí první premiéra souboru opery a operety Moravského divadla v nové sezoně. Inscenace Hledám děvče na boogie woogie slibuje spoustu humorných scén...

Článek

DÍKŮVZDÁNÍ ZA DARY ZEMĚ A PLODY LIDSKÉ PRÁCE

Zveme vás na 3. ročník DÍKŮVZDÁNÍ ZA DARY ZEMĚ A PLODY LIDSKÉ PRÁCE, který proběhne v neděli 2.10.2015 na Svatém Kopečku u baziliky. V 10:30 při mši svaté poděkujeme za úrodu a posvětíme byliny, které si přinesete. Během odpoledního programu od 13 do 18 h si v ambitech baziliky budete...

Článek

Úplná uzavírka ulice Přemysla Oráče 9. – 10. září 2016

Dočasná změna v obsluze zastávek Holice a U Mlýna – linka č. 12 a 19 V termínu od 9. 9. do 10. 9. 2016 bude za úplné uzavírky prováděna oprava ul. Přemysla Oráče v Holici. Pátek 9. 9. 2016 V pátek 9. 9. 2016, při frézování vozovky, bude autobusovému provozu průjezd stavbou umožněn. Sobota 10. 9. 2016             V sobotu 10. 9. 2016, při pokládce nových...

Článek

Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku

Od září se zjednoduší cestování veřejnou dopravou v regionu. Občané budou moci jezdit na jedinou jízdenku, která bude platit ve všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale také městské hromadné dopravě v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích. K 1. září se do systému IDSOK bude integrovat šest zbývajících železničních...

Článek

Moravské divadlo zahajuje novou sezonu

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vám představit program Moravského divadla Olomouc na září 2016. Novou divadelní sezonu slavnostně zahájíme v neděli 11. září, jen o pár dní později se pak můžete těšit na první premiérový titul. Legendu o zbojníkovi z sherwoodského lesa ROBINU HOODOVI oživí autoři úspěšných...

Článek

Třídění plastu a papíru-Holice

Vážení spoluobčané Holice, KMČ Holice se zapojila do pilotního projektu organizovaného odborem životního prostředí a TSMO. Projekt je primárně určen pro obyvatele Holice, žijících v rodinných domech. Tento projekt spočívá v odkládání tříděného odpadu (plast, papír) přímo u vás doma a do své nádoby. Svoz odpadů bude pravidelně odvážen 1 x za...

Článek

Třetiligová 1.HFK OLOMOUC představuje nové posily

Na začátku přípravy jsme informovali o příchodu několika nových hráčů na testy. Jako první na zkoušce uspěli opavský záložník Luboš Horka a ex-ligový Filip Rýdel, které Vám dnes přiblížíme. Do finální fáze se blíží také jednání s dalšími dvěma hráči – Ondřejem Pyclíkem a Jakubem Markem z FC Baníku Ostrava....

Článek

Světová premiéra v Olomouci – Jiří a Otto Bubeníčkové

Olomouc zažije světovou premiéru! Začátkem září čeká Olomoučany a návštěvníky města vystoupení tanečníků mezinárodního formátu. V Pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc se ve světové premiéře představí Jiří a Otto Bubeníčkové. Návštěvníci se mohou těšit na ztvárnění unikátního představení díla Orfeus. Světová premiéra baletního představení slibuje ojedinělý zážitek, který překračuje hranice...

Článek

Město podpoří třídění odpadů dalším projektem

Žluté a modré nádoby na třídění plastů a papíru by se měly koncem roku objevit u zájemců z olomouckých lokalit s rodinnou zástavbou. Nový projekt na podporu třídění odpadů chystá město Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM. Prvním krokem projektu, který probíhá v současné době, je dotazníkové šetření, které zjistí konkrétní zájem majitelů domů o...

Článek

Oprava mostu na ulici Velkomoravská

V termínu od 18. 7. 2016 do 30. 6. 2017 bude prováděna oprava mostu přes řeku Moravu na komunikaci ul. Velkomoravská. Oprava mostu bude rozdělena do etap. V obdobích od 18. 7. do 30. 11. 2016 a od 27. 2. do 30. 6. 2017 se předpokládá uzavírka a převedení veškeré dopravy do jednoho jízdního pásu (uzavřena bude vždy jedna polovina mostu). V důsledku uzavírky...

Článek

Hodolany a Holici spojuje nová cyklostezka

Nová část cyklostezky vyrostla na hranici olomouckých městských částí Hodolany a Holice. Více než 400 metrů dlouhý úsek vede cyklisty od okružní křižovatky ulic Holická – Tovární ke kruhovému objezdu v blízkosti tamního hobbymarketu. V budoucnu odtud bude stezka pokračovat dále do Holice. „Učinili jsme další krok, který přináší větší komfort...

Článek

Slavnostní speciál holických novin se připravuje.

Jak jste určitě zaznamenali, 13.9.2016 oslaví naše škola 80. výročí otevření Měšťanské školy, tzn budovy II. stupně. Rozhodli jsme se věnovat tomuto výročí 4. číslo holických novin, které vyjde netradičně v prvních dnech měsíce září. V současné době již pracujeme na podobě tohoto „školního speciálu“, aktuálně se věnujeme získávání podkladů....

Článek

Olomoucké kulturní prázdniny

Koncerty, divadlo pro malé i velké, výstavy a další akce. Předprodej vstupenek v Informační centru v podloubí Olomoucké radnice nebo v Bounty Rock Cafe. www.olomouckekulturniprazdniny.cz

Článek

Vyjádření vedení města k žádosti z Hamerské ulice

Rada  města Olomouce projednala na svém řádném zasedání dne 15.6.2016 žádost občanů k podpoření realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská, která byla primátorovi města doručena 18.5.2016. Pan primátor pověřil odpovědí svého náměstka RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.. Vzhledem k tomu, že žádost měla všechny znaky petice, byla takto...

Článek

Cena diváka 2016

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, také letos se budou členové činoherního, operního a operetního a baletního souboru ucházet o výroční Ceny Moravského divadla Olomouc za nejlepší umělecké výkony. Moravské divadlo Olomouc každoročně uděluje CENU DIVÁKA za mimořádné umělecké výkony. O laureátech výročních CEN DIVÁKA se rozhoduje na základě diváckých...

Článek

Pěkné vysvědčení odměníme svíčkou!

Milé děti, přijďte o víkendu 2.-3. července navštívit Svíčkárnu Rodas Olomouc.  Vezmete-li s sebou vysvědčení, dostanete od nás svíčku zdarma, kterou si budete moci dozdobit barevným starwaxem. Těšíme se na vás. S pozdravem vaše svíčkárny.

Článek

Dokázali jsme to! Jsme první Ekoškolka v Olomouci!

Mateřská škola v Olomouci-Holici získala prestižní mezinárodní titul Ekoškola a byla tak oceněna pro svou soustavnou práci v oblasti ekologické výchovy dětí. Zástupci této školky si převzali titul a vlajku 15.6. 2016 ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu České republiky. Podařilo se jim to jakožto jediné školce v Olomouci. Při slavnostním ceremoniálu si certifikát...

Článek

Změna jízdních řádů od 1. 7. 2016

V pátek 1. 7. 2016 vstupují v platnost nové jízdní řády autobusových linek, a to jako reakce na podněty získané od významných zaměstnavatelů. Zavedením nových spojů na lince č. 25 dochází rovněž ke zlepšení obsluhy MČ Holice. Linka č. 15 Spoj s odjezdem v 14.19 hod. v pracovní dny ze zast. Bukovany bude opožděn o 2 min a...

Článek

Omezení hromadné dopravy při 1/2 Maratonu v Olomouci

Mattoni 1/2Maraton Olomouc V sobotu 25. 6. 2016 budou ve večerních hodinách pořádány na komunikacích města Olomouce, za vyloučení veškerého provozu, běžecké závody s názvem „dm rodinný běh“ a „Mattoni 1/2Maraton Olomouc“. Rodinný běh bude odstartován v 17.00 hod. na Horním náměstí, 1/2Maraton Olomouc bude odstartován v 19.00 hod. rovněž na Horním náměstí. Autobusovému a tramvajovému provozu bude umožněn...

Článek

Na dva měsíce se uzavře sjezd z dálnice u Přáslavic

Na možné komplikace by se měli připravit řidiči na frekventované křižovatce u někdejšího hodolanského divadla. Zítra, tedy 9. června, totiž začne dvouměsíční uzavírka sjezdu č. 281 z dálnice D35 u Přáslavic. Tu si žádají opravy v místě sjezdu z dálnice na I/35 ul. Lipenskou, které zde provádí Ředitelství silnic a...

Článek

Změna dopravního značení v Holici u mlýna

Dne 2.6.2016 byl zrealizován záměr omezit dopravní provoz z ulice Sladkovského do ulice Přemysla Oráče. Denně tímto směrem projelo přibližně 2000 vozidel. Došlo k osazení dopravní značky B2 Zákaz vjezdu všech vozidel na ulici Sladkovského, ve směru přes most na náves Svobody. Jedná se o snahu KMČ od roku 2014, oživenou podnětem...

Článek

Holičtí fotbalisté získali cenné body

Holičtí fotbalisté přivítali v 29. kole třetí nejvyšší fotbalové ligy na domácí půdě tým 1.SK Prostějov, který už je postupujícím týmem do Fotbalové národní ligy. Holičtí vstoupili do utkání velmi aktivně a do 15. minuty měli čtyři vyložené tutovky, ale Marek, Pyclík a ani nadvakrát Šteigl nedokázali své příležitosti proměnit....

Článek

Svátky města Olomouce | PROGRAM

Svátky města Olomouce | PROGRAM 1.–5. června 2016 Horní & Dolní náměstí | Bezručovy & Smetanovy sady středa – neděle | 1.–5. 6. | Olomouc Svátky písní | 44. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů soutěže pěveckých sborů, koncerty, open air koncert, dětský den, koncerty v městských částech Olomouce, www.festamusicale.com středa | 1....

Článek

Svátky města s otevřenou radnicí a možností setkat se s primátorem

Svátky města Olomouce se i letos pojí s možností projít si budovu historické radnice a příležitostí setkat se s představiteli samosprávy. Olomoučanům a návštěvníkům města se radnice otevře v sobotu 4. června. „Společně se svými kolegy v sobotu přivítáme občany v rámci dne otevřených dveří. Osobně se na setkání s...

Článek

Empírový den – Olomouc, 4. 6. 2016

Zažijte s námi historický den! Po úspěšné loňské premiéře máme pro Vás opět pozvání na jedinečný zážitkový den pro všechny, kteří chtějí zkusit na chvíli vstoupit do historie a z diváků se stát účastníky: Piknik – Představení – Ples, to vše v dobových kostýmech, v malebných historických lokalitách Olomouce.

Článek

Po změně na trenérském postu uhráli holičtí remízu ze Slováckem

Holičtí fotbalisté přivítali v 27. kole třetí nejvyšší fotbalové ligy na domácí půdě tým 1.FC Slovácko “B”. Hanáci v týdnu vyměnili realizační tým a dnes povede tým jako hlavní trenér pan Vlastimil Palička s asistentem Petarem Aleksijevićem. V týmu také bude chybět Marek Heinz, který skončil společně s trenérem Oldřichem...

Článek

Poděkování za podporu pro ulici Hamerská

„Žádost o podporu realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská“ svým podpisem podpořilo 573 obyvatel Olomouce a okolí. Organizátoři akce všem moc děkují a věří, že se požadavky uvedené v této žádosti, jakož i další požadavky uvedené v „Žádosti o revizi dopravní situace na území městské části Olomouc-Holice“ – největší...

Článek

Uzavírky ulic v Holici

V souvislosti s výstavbou kanalizace v ulici U Solných mlýnů dojde k těmto uzavírkám: ulice U Solných mlýnů – ve dnech 30. 5. – 31. 8. 2016 – úplná uzavírka – výstavba kanalizace ulice Přerovská (křižovatka U Solných mlýnů) – ve dnech 23. 5. – 11. 7. 2016 – částečná uzavírka –...

Článek

II. BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTŮ BUBENICKÉ ŠKOLY

Bubenická škola IVA BATOUŠKA ve spolupráci s Centrem pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty pořádá 22. května 2016 v sále kina Metropol Olomouc od 11:00 hod. II. BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTŮ BUBENICKÉ ŠKOLY na podporu RODINY S DVOJČATY a tímto Vás srdečně zve! Výtěžek z koncertu bude věnován rodině vážně postižené...

Článek

Holičtí vybojovali proti silnému Hulínu bod

Holičtí fotbalisté přivítali v 25. kole třetí nejvyšší fotbalové ligy na domácí půdě tým SK Spartak Hulín. Po středeční dohrávce v Břeclavi, kdy Hanáci zaváhali proti poslednímu týmu soutěže, budou mít v dnešním utkání co napravovat. Věřme, že se jim to povede a budou naplno bodovat. Bohužel než uběhla desátá...

Článek

Žádost občanů o zlepšení situace na ulici Hamerská

K rukám primátora Olomouce bude dne 16.5.2016 odeslána žádost holických občanů o zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská. Se zněním žádosti se můžete seznámit v části „Doprava“, kde je samostatná část věnovaná této ulici. Komise městské části Holice s ohledem na velmi špatnou dopravní situaci v Holici iniciovala v roce 2015 Žádost...

Článek

NECHTE SI ZDARMA ZKONTROLOVAT ZNAMÉNKA – SPOLU PROTI MELANOMU

Zhoubný melanom je nádor kůže, který patří mezi nejzhoubnější druhy rakoviny. Je zákeřný tím, že začíná relativně brzy metastazovat do jiných orgánů. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna připravila pro veřejnost vyšetření pigmentových znamének zcela zdarma. Vyšetření budou probíhat ve vybraných městech po celé ČR v rámci preventivní akce s názvem Spolu...

Článek

Začíná 6. ročník Olomouckého Majálesu Univerzity Palackého

Několikadenní studentské veselí, které zachvátí Olomouc v prvním květnovém týdnu, vrátí návštěvníky zpět do školních lavic. Majáles Univerzity Palackého nabídne od 2. do 7. května rekordní doprovodný program, širokou škálu workshopů a venkovních aktivit, divadelních a filmových představení, ale i historicky největší počet koncertů kapel z Česka, Slovenska, Polska nebo...

Článek

Holice urvala body v souboji s Třebíčem

Domácí utkání 23. kola MSFL  s Třebíčí bylo soubojem o důležité body do tabulky. Utkání mělo nasazení a šance střídala šanci. Hosté hlavně ze začátku měli větší převahu a též více brankových příležitostí. Holická obrana ale hrála soustředěně a nebezpečné momenty s vypětím všech sil dokázala eliminovat. Na druhé straně...

Článek

1.HFK Olomouc pořádá v dubnu 2016 nábor mládeže

Fotbal je nejkrásnější kolektivní hra na celém světě, kterou hraje přes 250 milionů hráčů. Fotbal je hra pro všechny – pro kluky i holky. Potřebuješ pouze zápal do hry, kopačky a chrániče. Fotbal přináší radost ze hry, potěšení z pohybu. Fotbal se dá hrát po celý rok – na trávě i...

Článek

Pozvánka na prázdninový tábor 4. 7. – 17. 7. 2016

Přátelé, kamarádi, rodiče… Ráda bych Vás jménem Holických skautů (Junačky Vatry) pozvala v létě na každoročně konaný tábor, tentokrát ve stylu Středověku! I PRO NESKAUTY! Na děti čeká čtrnáctidenní program, díky kterému se naučí nové hry, najdou si nové kamarády, dozví se něco zajímavého o středověku a rytířích a navíc zažijí...

Článek

Vybudování kanalizace v ulici U Solných mlýnů se blíží

Dle informace od Ing. Miloše Skácela z oddělení realizace staveb Magistrátu města Olomouc právě probíhá výběr odborné stavební  firmy na zhotovení investiční akce : Solné mlýny – kanalizace. Předpokládaný termín uzavření příslušných smluvních dokumentů je do 14 dnů. Ukončení akce se předpokládá v 07/2016. O přesném termínu předání staveniště nás budou pracovníci oddělení...

Článek

Zahájení prodeje předplatného na divadelní sezonu 2016/2017

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás informovat o tom, že Moravské divadlo Olomouc zahájí v příštích dnech prodej předplatného na nadcházející divadelní sezonu 2016/2017. Od pondělí 11. dubna si mohou předplatné obnovit stávající předplatitelé, v pondělí 16. května pak začne prodej předplatného pro nové zájemce. V nové sezoně nabídne Moravské divadlo Olomouc dvanáct premiérových...

Článek

Olomoucký tvarůžkový festival

Akce spojená s ochutnávkou tvarůžkových specialit a prezentací minipivovarů. Bohatý kulturní program včetně vystoupení hanáckých folklórních souborů a populární kapely „Stracené ráj“.  

Článek

Holice nezvládla s Vyškovem druhý poločas

Sobota 2.4.2016, 10:15 hod. – MSFL, 20. kolo, 2015 – 2016, stadion Holice Dnes jsme přivítali na holickém stadionu ve 20. kole MSFL tým MFK Vyškova, se kterým jsme na podzim prohráli 3:0. U hostů došlo na pozici hlavního trenéra k jedné velké změně, kdy ve funkci skončil Miloslav Machálek....

Článek

Dobré zprávy pro Holici

Dalších 400 metrů cyklostezky vznikne v Holici V Olomouci 18. března 2016.                                           Olomoučané se mohou těšit na novou cyklostezku. Nový, 400 metrů dlouhý úsek vznikne mezi okružní křižovatkou ulic Holická...

Článek

Zimní lyžařský kurz holické školy

V lednu 2016 se sedmáci, stejně jako každý rok žáci sedmých tříd, vypravili na lyžařský kurz do Ostružné. Hned po příjezdu v sobotu 16. 1. se „budoucí lyžaři“ ubytovali v chatě Lence, kde celý týden pobývali. Letos počasí přálo, napadla hromada sněhu, a tak se nemuselo docházet na jiné sjezdovky,...

Článek

Ohlédnutí za kádry týmů dospělé kategorie HFK podzimu a jara

Druhá a závěrečná část soutěže třetí nejvyšší fotbalové ligy nám začíná již tento týden a jak už to tak bývá, došlo i ke změnám v kádru holického týmu. Z podzimní sestavy se vedení klubu rozloučilo s obránci Ondřejem Lysoňkem, Pavlem Kucharčukem, Ondřejem Murinem, záložníkem Filipem Rozsívalem a útočníky Štefanem Danisem...

Článek

Program Moravského divadla Olomouc na duben 2016

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vám zaslat  program Moravského divadla Olomouc  na duben 2016. V tomto měsíci nás čekají dvě premiéry. V pátek 1. dubna v 19 hodin poprvé uvedeme činoherní inscenaci KÁMEN. Drama jednoho z nejúspěšnějších německých současných autorů Maria von Mayenburga se dotýká bolestných i...

Článek

Program Moravského divadla Olomouc v březnu

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vám zaslat program Moravského divadla Olomouc na březen 2016. V tomto měsíci nás mj. čeká premiéra inscenace PERLY PANNY SERAFÍNKY. Žák Antonína Dvořáka Rudolf Piskáček napsal za svůj život několik desítek operet, jen jedna ale dosáhla mimořádné popularity a dokázala se stát nesmrtelnou....

Článek

Masopustní průvod v Holici na YouTube

V Olomouci – Holici se po 47 letech opět konal masopustní průvod. Medvědář vede medvěda od statku ke statku a panímáma by si měla s medvědem zatancovat a vytrhnout mu z kožichu chlup, protože ten chlup znamenal hojnost v příštím roce.

Článek

Žádost o revizi dopravní situace na území Holice

Na webových stránkách je dostupná finální podoba Žádosti o revizi dopravní situace na území městské části Olomouc – Holice. Tento materiál vznikl z iniciativy KMČ Olomouc – Holice. Jedná se o souhrn námětů od občanů Holice, kteří reagovali na výzvu KMČ uveřejněnou v květnu 2015 a zaslali své podměty ke...

Článek

Pozvánka na premiéru činoherní inscenace BOUŘE v Moravském divadle Olomouc

Výročí 400 let od úmrtí Williama Shakespeara připomene činohra Moravského divadla Olomouc uvedením romance Bouře. Ve své poslední velké hře se slavný alžbětinec pomyslně loučí s publikem, podobný význam bude mít Bouře také pro Michaela Taranta, neboť jde o poslední titul, který nastuduje coby umělecký šéf olomoucké činohry. Bouře se dosud...

Článek

Sbor dobrovolných hasičů v Holici se účastní soutěže Dobráci roku

Sbor dobrovolných hasičů v Holici se účastní soutěže Dobráci roku, kterou pořádá Český rozhlas Olomouc. Soutěží se v celém Olomouckém kraji a vítěznému sboru a obci, v níž sbor působí, uspořádá Český rozhlas show s hudbou a občerstvením v hodnotě 100.000,- Kč. Reportáž o činnosti holických hasičů si můžete poslechnout v Českém rozhlase Olomouc v pátek 22.ledna...

Článek

Ještě nemáte kalendář na rok 2016?

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty má svůj první benefiční kalendář na rok 2016 s názvem „12 příběhů“. Každou stranu, tj. každý měsíc v kalendáři prezentují nejen fotky rodin, ale i jejich velmi silné, mnohdy dojemné či povzbuzující příběhy. Tyto vybrané rodiny jsou spjaty a propojeny s aktivitami Centra....

Článek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 – Výsledky sbírky

V sobotu 9.1.2016 se v naší obci uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce vyšlo do ulic Holice 16 skupin koledníků se svými vedoucími. Přivítalo nás mrazivé ráno s jemným deštíkem, ale to dětem ani dospělým nepokazilo slavnostní náladu. Po společném vyfocení před školou koledníci již posedmé začali koledovat....

Článek

Východní tangenta okolo Holice – zahájení zjišťovacího řízení

Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že zahajuje zjišťovací řízení podle §7 zákona a zaslalo dotčeným správním úřadům kopii oznámení záměru „1146 Olomouc — východní tangenta“. Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, a to se zřetelem na povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, faktory životního...

Článek

Město Olomouc má schválený rozpočet na rok 2016

Rozpočet města Olomouce pro rok 2016 je schválen a je vyrovnaný. O jeho podobě na svém jednání 16. prosince rozhodli městští zastupitelé. „Nastavení vyrovnaného rozpočtu vychází z pečlivé analýzy. Jsme si velmi dobře vědomi, že to bude znamenat zvýšené úsilí v oblasti rozpočtové disciplíny, a to jak na straně zajištění...

Článek

Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2016

Výše poplatku za odpad se nezmění. Zaplatíme 660 korun. Za svoz komunálního odpadu budou Olomoučané i v roce 2016 platit stejně jako v předešlých třech letech, tedy 660 korun. Zastupitelé ponechali výši poplatku nezměněnou, ačkoli výběr poplatku stále nepokrývá veškeré náklady. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému...

Článek

XVII. městský bál … na vlnách filmových melodií

9. 1. 2016 od   19:00 – 23:55 Vystoupí: Moondance Orchestra Martina Kumžáka, Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová se skupinou Prototyp, Artistická show, taneční vystoupení KST Quick Olomouc, Kapela Event jazz trio, diskotéka, nejznámějších českých hitu, módní přehlídka, profesionální barmanská show.

Článek

Program Moravského divadla v Olomouci na leden 2016

Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vám přestavit program Moravského divadla Olomouc na leden 2016. V tomto měsíci nás mj. čeká premiéra operní inscenace RIGOLETTO. Na repertoár Moravského divadla se opět vrací jméno italského skladatele Giuseppe Verdiho. Komického bonvivána Falstaffa vystřídá tragická postava hrbáče Rigoletta. Jedno však mají oba tituly...

Článek

Česko zpívá koledy i na návsi v Holici – videozáznam

9.12. 2015 se návsí Svobody v olomoucké městské části Holice ponesou koledy. Tamní restaurace Holický statek se ve středu 9. prosince přidá k projektu regionálního Deníku, Česko zpívá koledy. Přesně v 18 hodin tak budou společně s ostatními účastníky zpívat oblíbené vánoční písně. Koledy budou znít v jeden čas na...

Článek

Holické vánoce 2015

Vánoční stromeček na návsi Svobody  se poprvé rozsvítil před restaurací Holický statek v pátek 27. listopadu. V 17:00 hodin začal krátký doprovodný program pečlivě připravený  dětmi z mateřské školy. Součástí programu bylo požehnání pana faráře a vyhodnocení soutěže o nejhezčí obrázek vánočního stromu. Slavnostní rozsvícení stromečku, dárky a občerstvení pro...

Článek

Setkání holických seniorů – 10.11.2015

Vždy, když se přiblíží podzimní mlhy a počasí pomalu začíná přecházet do zimy, je čas na setkání holickými seniory, kteří se v letošním roce dožijí 75, 80 a 85 roků. Doposud jsme se s nimi setkávali v restaurační místnosti Na statku. Vzhledem k připomínkám, že je zde špatný přístup k toaletám a že pro více...

Článek

Mikulášská jízda tramvají po Olomouci

V sobotu 5. prosince 2015, stejně jako v minulých letech, bude probíhat „Mikulášská jízda tramvají“. Tramvaj pojede na okružní lince podle níže uvedeného jízdního řádu a bude zastavovat na občasné zastávce v Sokolské ulici (v blízkosti dispečinku DPMO, a.s.) a dále na všech nácestných zastávkách. Pro děti budou připraveny drobné...

Článek

Adventní zastavení v holické farnosti

o. Česlav a o. Pavel, Vás srdečně zvou na malé adventní zastavení v příjemné předvánoční atmosféře. Po čtyři adventní neděle se budeme setkávat při adventních zastaveních na holické faře, a to vždy od 16 do 17 hodin.

Článek

Program Vánočních trhů v Olomouci 2015

Program Vánočních trhů 2015 | Vánoční trhy Olomouc Pondělí 30.11. – Vánoční reprodukovaná hudba Úterý 1.12. – Folkové Vánoce 18:00 – olomoucká hudební skupina Bujabéza Středa 2.12. – Olomoucká hudební tvorba 18:30 – The Chickens Revival Čtvrtek 3.12. 17:45 – hudební skupina Zrní 19:30 – Koledování – zpívání koled s...

Článek

Předvánoční program Moravského divadla v Olomouci

Moravské divadlo v Olomouci připravilo pestrý předvánoční program. Do divadelní budovy na Horním náměstí opět zavítá Mikuláš, aby společně s dětmi rozsvítil vánoční stromek. Vedle pohádkových představení Louskáček a O líných strašidlech nabízí prosincový program také Vánoční koledování či nedílnou součást předvánočního programu, koncertní provedení Rybovy České mše vánoční.

Článek

6. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce

Primátor svolává 6. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce na pondělí 23. listopadu 2015 od 9:00 hodin do velkého zasedacího sálu budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10.   Návrh programu: 1. Zahájení, schválení programu 1.1 Prezentace „Olomouc – cílová etapa Giro d’Italia 2017“ – La Gare Production s.r.o. 2....

Článek

Komise městských částí se seznámí s návrhem rozpočtu na příští rok

Primátor města Olomouce Antonín Staněk zahájil v tomto týdnu sérii setkání se zástupci komisí městských částí. Schůzky členům komisí přiblíží projednávání rozpočtu a dají informace o možných investicích, které se dotknou jednotlivých částí města. Současně pak mohou tyto informace využít při plánovaní drobných oprav, které si komise financují z vlastních...

Článek

Olomouc vyjadřuje účast Francii

Stovky svíček na olomouckém Horním náměstí a vlajka Francie vztyčena před radnicí na půl žerdi. Takto město a jeho občané vyjadřují soustrast s událostmi v Paříži. Od pondělního poledne budou mít Olomoučané možnost, vyjádřit svou účast s Francií také prostřednictvím kondolenční knihy, která bude umístěna v budově radnice, v prostorách...

Článek

Den válečných veteránů v posádce Olomouc dne 11. listopadu 2015

Stejně jako na jiných místech naší republiky, i v Olomouci si připomeneme dne 11. listopadu Den válečných veteránů. Slavnostní nástup bude zahájen v 9:00 hodin v Žižkových kasárnách. Uctění památky válečných veteránů se zúčastní zástupci Rady města Olomouce. Pietní vzpomínky na Ústředním hřbitově se zúčastní náměstek primátora Martin Major, u...

Článek

Posunutí času pátečních bohoslužeb ve farnosti u kostela sv. Urbana v Holici

V souvislosti s přechodem na „zimní čas“, dochází ke změně času pátečních bohoslužeb v naší farnosti ve všední dny na 16:00 hod. Změna bude platit až do zavedení letního času. Posunutí času páteční mše svaté je vstřícným krokem zejména vůči starším věřícím, kdy se po ukončení mše svaté mohou bezpečně vrátit domů. V pátek...

Článek

Noc divadel – Moravské divadlo Olomouc, 21. listopadu 2015

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se rozhodl zapojit do mezinárodního projektu European Theatre Night a uspořádat v České republice první ročník Noci divadel v roce 2013. Cílem projektu je české veřejnosti nabídnout srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory – například Noc literatury či Muzejní noc....

Článek

Den poezie – mezinárodní festival poezie

K celostátnímu festivalu české a mezinárodní poezie zvanému Den poezie se letos Knihovna města Olomouce připojuje setkáním s olomouckým básníkem Petrem Šafránkem. Večer plný laskavé poezie s názvem Podzimní inspirace začíná ve čtvrtek 12. listopadu již v 16:30 na pobočce KMO v ulici  Jungmannova 25.  

Článek

Pozvánka na premiéru baletní inscenace DÁMA S KAMÉLIEMI

  Vážení diváci a příznivci Moravského divadla Olomouc, dovolujeme si Vás pozvat na premiéru baletní inscenace DÁMA S KAMÉLIEMI (La Dame aux camélias). Adaptaci románu Alexandra Dumase ml. na hudbu Sergeje Rachmaninova a Fryderyka Chopina připravuje šéf olomouckého baletu Robert Balogh. Spoluúčinkovat bude orchestr Moravského divadla Olomouc pod taktovkou Tomáše...

Článek

Rodinné centrum Heřmánek

Rodinné centrum Heřmánek nabízí i v tomto školním roce rodinám s dětmi od 2,5 roku Školičku Aničku. Tento adaptační program, dle zkušeností rodičů, jednoznačně usnadňuje následný vstup dětí do mateřské školy. Malá skupina dětí (maximálně 10), dvě zkušené lektorky, vlídné přijetí a trpělivost při prvních obtížích s odloučením… „Měla jsem obavy, jak bude...

Článek

Noviny – čtrnáctideník spoluobčanů olomouckých čtvrtí Bělidla, Hodolany, Holice, Chválkovice, Pavlovičky, Týneček

V pátek 16. října 2015 proběhla v rámci Holice distribuce prvního čísla čtrnáctideníku spoluobčanů olomouckých čtvrtí  Bělidla, Hodolany, Holice, Chválkovice, Pavlovičky a Týneček. Samotný název nejlépe vypovídá  pro koho jsou noviny určeny. Podle slov redaktora a autora myšlenky čistě místních novin Borise Keky, se jedná o „sousedské čtení“, informovat chceme výhradně o...

Článek

V OLOMOUCI VYROSTLA NOVÁ ČÁST JANTAROVÉ CYKLOTRASY

Nová část mezinárodní Jantarové cyklotrasy, která vede cyklisty z centra na východní okraj města, vyrostla na břehu řeky Bystřice v Olomouci. Moderní úsek cyklostezky v celkové délce jeden a čtvrt kilometru navázal na již dříve vybudovanou část stezky vedoucí cyklisty do Bystrovan. „Odměnou za necelé čtyři měsíce stavebních prací je cyklistům zbrusu nová...

Článek

Fotbalisté třetiligového 1.HFK Olomouc pokořili Hulín

Sobota 10.10.2015, 15:00 hod. – MSFL, 10. kolo, 2015 – 2016, stadion Hulín V 10. kole Moravskoslezské fotbalové ligy 2015 – 2016 zavítali svěřenci trenéra Oldřicha Machaly na, pro holický tým, zakletou domácí půdu SK Spartaku Hulín. Fotbalistům HFK se nikdy moc nedařilo na domácím hřišti svého soupeře, ale dnes...

Článek

Premiéra operetní inscenace RYTÍŘ MODROVOUS v Moravském divadle Olomouc

Předloha operety Jacquese Offenbacha Rytíř Modrovous je poměrně děsivá. Považte sami: podivný šlechtic postupně zavraždí pět svých manželek a kolem sebe šíří hrůzu, než se mu stane osudnou manželka šestá, hrubozrnná venkovanka Boulotka. Offenbach pojal povídku Charlese Perraulta jako vtipnou a veselou frašku, plnou zdravé lidovosti a francouzského espritu. Inscenace...

Článek

Olomouc nově rozšiřuje sběr použitých rostlinných olejů

Zelené nádoby s oranžovým víkem nabízí Olomoučanům další možnost, jak se ekologicky zbavit použitých rostlinných olejů z domácností. Statutární město Olomouc společně Technickými službami města Olomouce a Vodohospodářskou společností Olomouc rozšiřují sběr použitých rostlinných olejů pomocí nově instalovaných barevných nádob. Nádoby zelené barvy s oranžovým víkem pro odkládání jedlých olejů...